Kerkelijk bureau

Dhr. Jan Strijker verzorgt de ledenadministratie. Mutaties ten gevolge van vestiging, verhuizing, geboorte en overlijden, of wijzigingen in uw burgerlijke staat, kunt u aan hem doorgeven. Bij voorkeur per e-mail: janstrijker36@gmail.com

Share
Share