PKN

 • Kerk in Actie zoekt coördinatoren voor de...
  on 8 april 2024 at 00:00

  Kerk in Actie heeft een vaste plaats op het landelijke collecterooster van het CBF in week 47. In 2024 is de collecteweek van 18 tot en met 23 november. De huis-aan-huiscollecte is een mooi project met een breed doel: een keer per jaar huis-aan-huis geld ophalen voor mensen in nood contact met mensen in de buurt zichtbaarheid van het werk van Kerk in Actie in de wijk samenwerken over kerkmuren heen Hulp aan kinderen in Oekraïne Ook in 2024 collecteert Kerk in Actie voor kinderen in […]

 • ‘Schenk de leiding en het licht van uw...
  on 5 april 2024 at 08:00

  Landelijk bestuur De leiding van de Protestantse Kerk ligt in handen van 62 ambtsdragers. Samen vormen zij de generale synode, in gewoon Nederlands ‘het landelijk bestuur’. Zij komen minimaal twee keer per jaar bij elkaar. Hun opdracht is leidinggeven aan het leven en werken van de kerk in haar geheel. Voor de hele kerk Pijl naar beneden Verder lezenWat zijn de taken van een synodelid? Synodeleden zijn allen ambtsdragers die gekozen zijn door een plaatselijke gemeente. Deze […]

 • Politieke loopgraven staan oplossingen en...
  on 29 maart 2024 at 01:01

  Het is hartverscheurend om de beelden van het ongelofelijk diepe lijden te zien. In de viering van Goede Vrijdag dit jaar krijgt het diepe lijden van Joden, Palestijnen en andere volken schrijnende weerklank. Volharding in politieke opvattingen draagt niet bij aan het verzachten van het leed van Joden, Palestijnen en alle anderen die direct of indirect geraakt worden door de oorlog in en rondom Gaza. Wanneer we anderen willen overtuigen van ons eigen gelijk, leidt dit vrijwel nooit tot meer […]

 • Ds. Coen Wessel nieuwe algemeen secretaris Raad...
  on 28 maart 2024 at 01:00

  Coen Wessel (1960) studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1988 was hij gemeentepredikant van de Protestantse Gemeenten Heerenveen en Haskerdijken, en de laatste 12 jaar van de Protestantse Gemeente Hoofddorp. In beide plaatsen was hij ook voorzitter van de plaatselijke raad van kerken.  Nog meer verbonden Wessel kijkt uit naar zijn nieuwe functie. “De oecumene heeft mijn hart. Ik werk graag op het snijvlak van theologie, politiek en cultuur.” Hij vindt het mooi om […]

 • Praktijkcursus Amateur Kerkmusicus brengt...
  on 27 maart 2024 at 01:00

  Praktijkcursus voor kerkmusici De kerkmuziek is in de voorbije decennia flink veranderd. In dit veranderende veld van kerkmuziek rust de Praktijkcursus Amateur Kerkmusicus deelnemers toe in hun eigen muziekpraktijk. Deelnemers komen in contact met allerlei elementen die van belang zijn voor het goed uitoefenen van de functie van kerkmusicus. “Niet alleen als het gaat om nieuw repertoire, waarvan het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2013) getuigt”, noemt Peter Ouwerkerk. “Qua […]

Share
Share