PKN

 • Denk mee over vijf jaar kliederkerk in...
  on 21 juni 2021 at 00:00

  Over het theologische waarom, hoe en wat is vanaf de start van kliederkerk in Nederland nagedacht en geschreven, maar was nog niet eerder grondig uitgewerkt. “Na ruim vijf jaar kliederkerk in Nederland ontdekken we steeds beter waar de kracht én de vragen liggen,” aldus Nelleke Plomp, coördinator kliederkerk. “Er is de afgelopen tijd gewerkt aan theologische verdieping vanuit een doorgaande dialoog tussen stemmen uit praktijk, organisatie en wetenschap binnen de Protestantse Kerk in […]

 • Bericht naar aanleiding van persconferentie 18...
  on 18 juni 2021 at 20:00

  Uiterlijk donderdag 24 juni komt zij hierover met een advies richting de aangesloten kerkgenootschappen.  Op grond van het advies van het CIO zal ook het moderamen van de Protestantse Kerk komende donderdag met verdere informatie komen.

 • Kerk in Actie: geef als gebaar eens een cake
  on 18 juni 2021 at 00:00

  "Zo eten met vluchtelingen werkt verbindend,” zegt Marleen de Sterke, woordvoerder van Kerk in Actie. "Maar vanwege corona kan dat niet. Daarom hebben we vorig jaar het alternatief Deel je cake verzonnen. De bedoeling is dat gemeenteleden iets lekkers bakken en geven aan iemand met een status, of langsbrengen bij een asielzoekerscentrum.” Met de actie wordt een signaal afgegeven dat mensen die gevlucht zijn erbij horen, aldus De Sterke. "In Nederland zijn we niet altijd heel gastvrij, […]

 • Nieuw: bijbelstudieboekje rond zorg voor de...
  on 17 juni 2021 at 00:00

  Wij weten, als eerste generatie in de geschiedenis, dat we hard op weg zijn deze wereld onleefbaar te maken. Die wetenschap geeft ons soms een ongemakkelijk gevoel, vooral als er vragen boven komen als: Wat moeten we doen? Wat kunnen we nog? Wat heeft prioriteit? Wat is het goede leven?  Nieuw perspectief In elk hoofdstuk slaan de auteurs een brug tussen een bijbelgedeelte en de actualiteit. Ze wijzen een weg naar het goede leven dat, verrassend genoeg, het eenvoudige leven blijkt te zijn. […]

 • GroeneKerken daagt kerken met prijsvraag uit tot...
  on 16 juni 2021 at 00:00

  GroeneKerken en Maatschappij van Welstand willen kerken stimuleren om aan te sluiten bij de klimaatdoelen van de Nederlandse overheid: 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. “Kerken hebben een voortrekkersrol als het gaat om duurzaamheid. Zij kunnen een voorbeeld zijn voor de maatschappij en samen met de omgeving werken aan het verkleinen van hun footprint,” vertelt René van de Kieft, directeur van Maatschappij van Welstand. “Met het fonds willen we kerken helpen om een […]

Share
Share
Share