Kerkblad SAMEN en digitale kerkbrief

Kerkblad ‘SAMEN’

Verschijnt acht keer per jaar (niet in de zomermaanden). Elk gemeentelid ontvangt dit blad gratis. Redactie: samen@pgcreil-espel.nl

Digitale kerkbrief ‘S@men verbonden’

Deze verschijnt elke zaterdag (gratis) op uw e-mailadres. Aanmelden: samenverbonden@pgcreil-espel.nl  Kopij inleveren tot zaterdagmorgen 08.00 uur.

Share
Share