Jaarprogramma 2021-2022

INLEIDING

Elk jaar ontvangt u van ons een jaarprogramma met de geplande activiteiten en nog te organiseren activiteiten dit seizoen. Wij hopen dat de omstandigheden dit seizoen beter zullen zijn, zodat alles weer zijn doorgang kan vinden.

U wordt hierover verder geïnformeerd persoonlijk, via de digitale kerkbrief, Samen of via onze website www.pgcreil-espel.nl

KENNISMAKINGSAVOND

met ds. Taede Deelstra

Om onze predikant en zijn vrouw beter te leren kennen worden er een paar ontmoetingsavonden georganiseerd. Hoe en wanneer is nu nog niet bekend. Hierover wordt u later geïnformeerd.

STARTZONDAG 19 SEPTEMBER 2021

Het thema van de startzondag 2021 is: “ Van U is de toekomst “.

Het sluit prachtig aan bij de tijd waarin we leven. Aan de ene kant geeft het iets van ontspanning : de toekomst is niet aan ons maar aan God. Anderzijds zet het ons aan tot denken: om welke toekomst gaat het?  Wat kunnen wij doen? Het doet een appèl op ons om niet onderuit te zakken maar op weg te gaan. Ons te laten verrassen door wat op ons af komt en daarbij kansen te zien van Godswege. We mogen ontspannen maar ook verwachtingsvol een nieuw seizoen in. Het is al begonnen, merk je het niet?

De commissie bijzondere diensten   

KINDERNEVENDIENST

Elke zondag is er voor alle kinderen die op de basisschool zitten, kindernevendienst. Zij gaan eerst met de ouders mee de kerk in. Vervolgens gaan zij door middel van het zingen van een lied de kerk uit, naar hun eigen ruimte om daar naar een verhaal uit de Bijbel te luisteren en een verwerking te doen. Tijdens de collecte komen zijn weer de kerk binnen om de zegen van God te ontvangen.

De kindernevendienst wordt geleid door één persoon en tijdens projecten, door een duo.

Er wordt gewerkt met de methode “bijbel basics” van het Nederlands Bijbelgenootschap. Tijdens advent en kerst en tijdens de veertigdagentijd en Pasen is er een apart project waaraan gewerkt wordt.

Marian de Vries, Mari-Anna Keuter, Frank Loosman, Melanie van Bruggen en Valerie Frankema

CATECHISATIE

Catechisatie voor de klassen 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs.

Onder het genot van een kopje thee leren we uit de Bijbel. De ene helft van de avonden zijn in Creil en de andere helft in Rutten. De data zijn nog niet bekend. Wanneer dit bekend is, krijg jullie hiervan bericht.

Ds. Taede Deelstra en Miranda Dijkveld Stol

 JEUGDCLUB

De club is op de vrijdagavond van 19:30 tot 21:30 uur in de kerk in Creil. Op een speelse en soms ludieke wijze leren we over het geloof. We doen spellen maar staan ook even een momentje stil bij een serieus onderwerp.

Je mag vrienden en/ of vriendinnen meenemen!

De start van de jeugdclub is zondagmiddag 12 september en daarna de vrijdagavonden op:

Data 2021: 1 oktober, 22 oktober, 12 november, 10 december

Data 2022: 7 januari, 28 januari, 18 februari, 11 maart, 1 april

Aan het eind van het seizoen volgt een Zip Your Lip-weekend (voorlopig 23 en 24 april 2022)

Martine Schenk, Marijke Loosman en Wouter Faber

JEUGDKERK

De precieze data zijn nu nog niet bekend, je krijgt hiervan op een later moment bericht.

Jeugdkerk wordt gehouden tijdens de dienst op zondagochtend. We behandelen iedere keer een ander onderwerp, lezen daarover uit de bijbel, bekijken een filmpje over dit thema en werken het verder op creatieve wijze uit. Dat kan zijn in de vorm van een spel, een discussie of een quiz. Soms nodigen we een spreker uit tijdens deze ochtend. Er wordt iedere bijeenkomst gecollecteerd voor een zelfgekozen doel door de jeugd en er wordt na de dienst een bos bloemen gebracht naar iemand waarvan de kinderen denken dat hij /zij dat nodig heeft.

Elise Frankema en Marlies van den Berg

 YOUTH ALPHA

Wat is Youth Alpha? Met andere jongeren komen wij bij elkaar en gaan we op zoek naar antwoorden. Eerst wordt er gezamenlijk gegeten. Daarna luister je naar een kort, inspirerend verhaal en praat je daar met z’n allen over door. Geen vraag is te gek om te stellen.

Vanaf het 1e kwartaal in 2022 willen we weer fysiek gaan starten. Hierover volgt later in het seizoen nog informatie.

Wouter Faber en Frank Loosman

GEBEDSAVOND

Vanaf eind september wordt op maandagavond, één keer in de 14 dagen, een gebedsavond gehouden in de kerk in Creil. De avond begint om 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur.

Wanneer gemeenteleden gebedspunten hebben, dan kan dit ingediend worden bij Pieter de Boer of Janine van den Brandhof. Dit wordt dan meegenomen op de gebedsavond.

Voor meer informatie over deze avonden of belangstellenden kunnen contact opnemen met Janine van den Brandhof, telefoon: 06-13486503

GEMEENTE GROEI GROEP

De gemeente groei groep komt om de 14 dagen in huiselijke kring bij elkaar. We bidden, zingen, lezen uit de Bijbel en luisteren naar elkaar.  Er is ruimte voor een ontmoeting met elkaar.

Zodra er besloten wordt weer te starten met de gemeente groei groep zullen wij dit bekendmaken via de kerkbrief of Samen.

Sietsche van Gosliga, Geke Loosman en Lina Zenhorst

BIJBELSTUDIEGROEP

Vanaf 5 oktober willen wij graag gaan starten met een bijbelstudiegroep. Dit zal dan één keer in de 14 dagen gaan plaatsvinden op de woensdagavond met inloop voor een kop thee of koffie vanaf 19.45 uur. De locatie zal wisselend zijn tussen Creil en Espel. Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met Tjerk Dijkstra, telefoon: 06-46109381.

De Bijbelstudie is vrij toegankelijk voor iedereen. Heb jij een geloofsvraag? Wil je verdieping? Of gewoon luisteren. Stel de vraag en wij zoeken het samen uit.

Tjerk Dijkstra

OVERIGE VERWACHTE ACTIVITEITEN

 Er is gebrainstormd om aankomend seizoen een aantal activiteiten te gaan organiseren, zoals:

  • Een jeugddienst
  • Een buitendienst in het voorjaar 2022
  • Een kerk-school-gezinsdienst in samenwerking met de scholen uit Creil en Espel
  • Een christelijke pub quiz
  • Een thema-avond over geloof en opvoeding in de pubertijd.

Er zal een expert worden uitgenodigd om met elkaar hierover in gesprek te gaan.

Hou hiervoor de kerkbrief en Samen in de gaten.

Namens de ouderlingen

 

UITNODIGING KERSTAVOND

24 DECEMBER 2021 MET “DE VIERDE KONING”

Kerstavond vrijdag 24 december 2021 speelt verhalenverteller KEES POSTHUMUS “De vierde koning” in de Ontmoetingskerk in Creil.

Dit oude en ontroerende verhaal wordt eigentijds opnieuw verteld, afgewisseld met muziek van PETER KOOIJ.  “De vierde koning “vertelt het spannende verhaal over de Perzische edelman Artaban. Hij is de vierde koning naast de drie andere wijzen uit het kerstverhaal. Hij verdwaalt tijdens een lange reis om zich bij zijn vrienden te voegen , de ster van Bethlehem achterna. Daardoor beleeft hij bijzondere avonturen , die hem meer wijsheid en voldoening schenken dan wanneer hij het gewone pad was gevolgd. Jarenlange omzwervingen waarin hij op zoek is naar de Messias, brengen hem uiteindelijk in Jeruzalem.

FILMAVOND

ALS VOORBEREIDING OP GOEDE VRIJDAG EN PASEN

 In de lijdenstijd worden er vaak verschillende activiteiten georganiseerd om ons innerlijk  voor te bereiden op het lijden en sterven van Christus.  De commissie bijzondere diensten  heeft daarvoor een film uitgekozen om ons daar samen in te verdiepen. In de film Jagten draait het om de gevolgen die een valse beschuldiging kan hebben. De film laat haarfijn zien hoe woorden van een fantasierijk kind ( of mensen) kunnen leiden tot een heksenjacht waarin de “dader” vogelvrij is. De film toont een gemeenschap die zich uit angst en achterdocht keert tegen een man die tot dan toe nooit iets  verkeerds gedaan heeft en voor velen een dierbare vriend was.

Door dat gegeven is er een vergelijking te trekken met het leven en lijden van Jezus. Een van de zeven kruiswoorden is : Vader vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen. In deze film draait het ook om vergeving. Het thema is ook  actueel in ons eigen leven. Hoe gaan wij daarmee om ?

U BENT VAN HARTE WELKOM OP

ZONDAGAVOND 20 MAART VANAF 19.00 UUR

IN ’t MOZAIEK

 om samen deze film te bekijken. We beginnen met koffie en bespreken na afloop de film aan de hand van een aantal vragen onder het genot van een drankje/hapje. Opgeven is niet nodig.

De commissie bijzondere diensten

Share
Share
Share