Jaarprogramma 2020-2021

Jaarprogramma
Creil-Espel
seizoen 2020-2021

Inleiding

Elk jaar ontvangt u van ons een jaarprogramma waarin u kunt zien welke activiteiten gepland zijn voor dit seizoen.

Vanwege corona zullen een aantal activiteiten nog niet starten. Wanneer dit weer mogelijk is wordt dit in Samen en de kerkbrief gecommuniceerd.


Jeugdactiviteiten Rutten-Creil-Espel


Kindernevendienst

Elke zondag is er voor alle kinderen die op de basisschool zitten, kindernevendienst. Zij gaan eerst met de ouders mee de kerk in en gaan vervolgens door middel van het zingen van een lied de kerk uit, naar hun eigen ruimte om daar naar een verhaal uit de Bijbel te luisteren en een verwerking te doen, om vervolgens met de collecte weer de kerk binnen te komen en de zegen van God te ontvangen.

De kindernevendienst wordt geleid door 1 persoon en tijdens projecten, door een duo.

Er wordt gewerkt met de methode bijbelbasics, van de Nederlands Bijbelgenootschap. Tijdens advent en kerst en tijdens de veertigdagentijd en Pasen is er een apart project waaraan gewerkt wordt.

Marian de Vries, Thilda van Hooff, Martine Schenk, Iris Oijevaar,  Mari-Anna Keuter, Frank Loosman en Melanie van Bruggen

Catechisatie voor de klassen 1, 2 en 3

Catechisatie voor de klassen 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs:

Onder het genot van een kopje thee leren we uit de Bijbel. De ene helft van de avonden zijn in Creil en de andere helft in Rutten. De data zijn nog niet bekend. Wanneer dit bekend is, krijg je hiervan bericht.

Sietsche van Gosliga en Miranda Dijkveld Stol


Club


De club is op de vrijdagavond van 19:30 tot 21:30 uur in de kerk in Creil. Op een speelse en soms ludieke wijze leren we over het geloof. We doen spellen maar staan ook even een momentje stil bij een serieus onderwerp.

Je mag vrienden en/ of vriendinnen meenemen!

Data 2020: 9 oktober, 30 oktober, 20 november, 11 december

Data 2021: 8 januari, 29 januari, 19 februari, 12 maart

Martine Schenk, Marijke Loosman en Wouter Faber

 


Jeugdkerk


De precieze data zijn nu nog niet bekend, je krijgt hiervan op een later moment bericht.

Jeugdkerk wordt gehouden tijdens de dienst op zondagochtend. We behandelen iedere keer een ander onderwerp, lezen daarover uit de bijbel, bekijken een filmpje over dit thema en werken het verder op creatieve wijze uit. Dat kan zijn in de vorm van een spel, een discussie of een quiz. Soms nodigen we een spreker uit tijdens deze ochtend. Er wordt iedere bijeenkomst gecollecteerd voor een zelfgekozen doel door de jeugd en er wordt na de dienst een bos bloemen gebracht naar iemand waarvan de kinderen denken dat hij /zij dat nodig heeft.

Elise Frankema en Marlies van den Berg


Overige activiteiten


Vallen en opstaan. Voorleven van je geloof…

Voor opgroeiende kinderen zijn ouders en opvoeders erg belangrijk. Van hen ontvangen ze liefde en zorg. Kinderen ontdekken wat belangrijk is in het leven door (vaak onbewust) naar hun ouders te kijken. Zo werkt het ook in het geloof. Ouders zijn de eerste identificatiefiguren voor kinderen als het gaat om geloven. Dit is een voortdurend proces. Het is als een gezamenlijke reis waarbij je steeds weer nieuwe dingen ontdekt.

Als er in de kerk of op school over (geloofs)opvoeding wordt gesproken, worden vaak als eerste vrouwen aangesproken. We weten natuurlijk dat ook mannen en vaders belangrijk zijn in het leven van een kind, en dat kinderen behoefte hebben aan mannelijke en vrouwelijke identificatiefiguren. Maar in de praktijk vinden we vaak niet zoveel manieren om juist vaders aan te spreken.

Komend seizoen willen we graag met ouders in gesprek over geloof en opvoeding. We willen als ouders af van de dwang zoals die vroeger vaak was, maar  we willen onze kinderen ook wat meegeven. Hoe doe je dat? En wat kunnen wij van hen leren?

De avond staat open voor mensen binnen en buiten de kerk, ook uit omliggende dorpen.

De precieze invulling wordt nog naar gekeken. Dit kan in de vorm van een gastspreker, maar ook eigen invulling.

Film kijken

De jeugd is een belangrijk onderdeel van onze gemeente. Hier willen we ook meer aandacht aan geven in het komend seizoen. We gaan we een avond organiseren voor de jeugd van 16 tot ongeveer 25 jaar door elkaar te ontmoeten en een leuke film samen te kijken. Wanneer de corona omstandigheden het toelaten gaan we dat plannen voor begin 2021.

Interesse in elkaar

Komend seizoen organiseren we zo gauw de corona maatregelen het toelaten een bijeenkomst voor jeugd en ouders om op een ontspannen manier met elkaar in gesprek te gaan over het geloof en levensvragen. Wanneer het zal plaatsvinden zal er een uitnodiging uitgaan naar de gezinnen en in Samen en de Kerkbrief komen te staan.

Janine v.d. Brandhof


Samen in gesprek over


‘Het goede leven’

In maart 2021 nodigen we u uit om op een avond bij elkaar te komen om samen in gesprek te gaan rond het thema van de PKN : Het goede leven. We hopen dat het dan weer mogelijk is om gewoon gemeente te zijn. Dat we elkaar kunnen ontmoeten, dat we samen kunnen bezinnen en delen in een gezellige sfeer.

  • Bij ontmoeting denken we aan de ontmoeting tussen mensen, tussen leden van de gemeente. Maar het doelt ook op de ontmoeting tussen God en mensen. Het is mooi als we in het gesprek met de ander iets van de Ander mogen ontdekken.
  • Bezinning is een belangrijk onderdeel omdat we verder willen komen dan een gesprek over koetjes en kalfjes. Samen nadenken over vragen die te maken hebben met zingeving.
  • We zijn lid van één gemeente en willen naar elkaar omzien, we hebben belangstelling voor elkaar en zijn benieuwd hoe een ander het beleeft of ervaart.

Het samenspel van deze drie elementen maakt zo’n avond dat het meer is dan een gewoon gesprek. We nodigen u uit en hopen dat velen van u zich op gaan geven.

Namens de ouderlingen

 


Gemeente Groei Groep


Vanwege corona wordt dit najaar nog niet gestart met een gemeente groei groep. In januari 2021 wordt dit opnieuw bekeken.

Maar wat houdt de gemeente groei groep in?

We komen eens in de 14 dagen bij elkaar, in huiselijke kring. We bidden, zingen, lezen uit de Bijbel en luisteren naar elkaar.  Er is ruimte voor een ontmoeting met elkaar.

Afgelopen seizoen waren er twee ochtendgroepen en één avondgroep.

Zodra er besloten wordt weer te starten met de gemeente groei groep zullen wij dit bekendmaken via de kerkbrief of Samen.

Jacob van Hulzen, Geke Loosman en Lina Zenhorst


Gebedskring


De gebedskring komt 1 keer in de twee weken op de maandagmiddag bij elkaar bij de familie Van den Brandhof, Keggehof 13 in Espel.

Ook hier is de start van de gebedskring is nog onbekend vanwege corona. Mocht de gebedskring weer gaan starten dan zal dit in Samen en de kerkbrief worden aangeven.

  

Share
Share
Share