Contact

 

Dagelijks Bestuur

 

Voorzitter(s) F.J. Drewel     Creil 274280
  W. Faber     Creil 06-30051524
Scriba  C. van der Vlies Espelerweg 43-1 8311 PN Espel 610388
Boekhouder R.W. Hogenkamp Creilerpad 8 8312 PR Creil 251570
Predikant T. Deelstra     Opeinde 06-19489103
Bij dringende aangelegenheden kunt u ook contact opnemen met uw wijkouderling, de voorzitter of de scriba.
 

Ouderlingen

Creil: Jeannet Hogenkamp     251570
  Martine Schenk     06-12165396
  Jorien Drewel      06-30255979
 
Espel  Tjerk en Jessica Dijkstra     06-23946363
   Sietsche van Gosliga     06-30312747
 
Jeugdouderling Janine van den Brandhof     852515
 
 

Hulpteam Diaconie Creil – Espel

Creil Pieter de Boer     06-51796654
Espel Trui Koerts       271639
 

Kerkelijk bureau Protestantse gemeente Creil – Espel

Ledenadministratie  Dhr. J. Strijker     Urk 06-12815755
 
Afkondigingen (inleveren tot uiterlijk zaterdagmorgen 12.00 uur)
   Marian van Keulen       06-33758057
           
 

Bespreking kerkzaal of andere zalen

Ontmoetingskerk  J. Oijevaar     Creil 06-12288023
Una Sancta W. de Wolf     Espel 06-21224423
MFC ’t Mozaïek Gea Kramer     Espel 271298
 

Kerkdiensten vanaf 2021 zijn terug te zien op www.kerkdienstgemist.nl

   
   
   
 

Bankrekeningnummers

Protestantse gemeente Creil – Espel NL78 RABO 0346 5736 37
Diaconie Creil – Espel NL60 RABO 0346 5260 43
Zendingscommissie Creil – Espel NL70 RABO 0346 5266 39
SKG-rekening NL16 RABO 0373 7434 83
   
 

Collectemunten

De munten kunt u ophalen op maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur of na telefonische afspraak bij:
  J. van Keulen De Wieken 16 Espel 271584
  J. Faber-Loosman Lothariusstraat 44 Creil 860744
 
Wilt u munten bestellen dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer
NL16 RABO 0373 7434 83 t.n.v. SKG-rekening PG Creil-Espel
De munten zijn alleen te koop in bedragen van € 50,00
50 munten (geel): € 50,00      
25 munten (groen): € 50,00      
 

Redactie ‘Samen’

    Redactie Samen    
 

Digitale nieuwsbrief “ S@men verbonden “

verschijnt elke zaterdag (gratis) op uw e-mailadres. meldt u aan via: samenverbonden@pgcreil-espel.nl
 

Website Protestantse Gemeente Creil-Espel: scriba.creil.espel@hotmail.nl

 

           
 

Beamer Team Creil-Espel : beamerteam.creil.espel@hotmail.com

     
         
         
         
         
         
         
 

 

Share
Share
Share