Jaarverslagen

Jaarverslag Protestantse Kerk Creil-Espel 2014-2015

 

De kerkenraad heeft   dit seizoen 7 keer vergadert in afgeslankte vorm(kleine kerkenraad) en 4 keer voltallig (grote kerkenraad). Tijdens de zomervakantieweken werd in het ene dorp een kerkdienst door een ouderling verzorgd en was er in het andere dorp een gastpredikant.

 

Op 21 september was er een gezamenlijke startdienst met het thema: “Ontdek je plekje”. Het kinderkoor en een band van jongeren verleende hun medewerking. Na de dienst was er gelegenheid voor een gezellig samenzijn.

 

Op 5 november was de dankdienst op een andere wijze ingevuld. Er werd begonnen met een maaltijd. Aansluitend was er een viering, waarin een aantal mensen vertelden waarvoor zij dankbaar zijn, gevolgd door koffie met iets lekkers.

 

De kerstnachtdienst was deze keer in Creil met medewerking van het koor “Once More”, vooraf was er glühwein /chocolademelk en kerstbrood.

 

Er zijn 5 avondzangdiensten georganiseerd door twee kerkleden. Aan het einde van het seizoen is besloten dat deze diensten komend jaar niet gecontinueerd worden. En in mei was er en gezamenlijke ZIP-your Lip jeugddienst in Rutten van de dorpen Rutten/Creil en Espel.

 

Vanuit onze visie “omzien naar elkaar” hebben kerkenraadsleden contact opgenomen met de verschillende groepen en commissies door een vergadering te bezoeken of tijdens een bezoek/ telefonisch contact te informeren hoe de leden hun werkzaamheden ervaren. Het doel was: belangstelling voor elkaar tonen en onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

 

Er is een enquête gehouden onder de groep leden tussen de 25 en 45 jaar, omdat deze groep weinig bij de kerk betrokken zijn. Nadat de potentiële kandidaten hun medewerking tijdens een telefonisch contact toegezegd hadden, vulden ze een vragenlijst in. Bij een aantal deelnemers werd dit gevolgd door een toelichtend gesprek met de dominee, ouderling of pastoraal medewerker.

 

Belangstellenden konden zich inschrijven voor drie avonden, waarin de betekenis van de kloostertraditie in onze drukke, gejaagde samenleving aan de orde kwam aan de hand van het boek van Wil Derkse: “Een levensregel voor beginners”. Dit werd gevolgd door een lectio divina (lezing van een Bijbelgedeelte zoals dat in de kloostertraditie gebeurt). Gemeenteleden konden ook gebruik maken van het cursusaanbod in de andere dorpen. Daarnaast waren er de kringen die jaarlijks draaien: de gemeente groeigroepen, meditatief Bijbellezen (voor jonge vrouwen). Voor jongeren: Youth Alpha, catechisatie en club. Voor kinderen de kindernevendienst.

 

Na de dienst op biddag werd het financiële jaarverslag van 2014 gepresenteerd, toegelicht en door de aanwezigen goedgekeurd. Ook zijn er in maart zijn twee gemeenteavonden gehouden over de brief van de scriba van de PKN aan de gemeenteleden, die aanzette tot nadenken over ons eigen gemeente-zijn en hoe we dat gestalte kunnen geven. Aan de hand van vier vragen is hierover in kleine groepjes gediscussieerd.

 

Aan het einde van het seizoen is een vrijwilligersdag georganiseerd om alle vrijwilligers te bedanken voor hun werkzaamheden voor de kerk. De vrijwilligers leerden elkaar en elkaars werkzaamheden wat beter kennen d.m.v. een aantal interview vragen. Onder het genot van eten en drinken was er gelegenheid tot informeel contact.

 

Er is een gedachtenishoek ingericht: Na het overlijden van een kerklid komt er een steen te liggen in de gedachtenishoek met de naam van de overledene en wordt de naam tevens genoteerd in een boek. De eerstvolgende zondag brandt de olielamp. Tijdens de herdenking van de gestorvenen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar krijgt de familie de steen mee. De plaat eronder is bestemd voor de kinderen die geboren worden. Na de geboorte wordt een hart op de plank geplaatst met de naam van het kind, dat met Pasen aan de familie uitgereikt wordt.

 

Ella Wijnia

Share

Geef een reactie

Share
Share