Jaarprogramma 2018-2019

Jaarprogramma
Creil-Espel
seizoen 2018-2019


Gemeente Groei Groep


Met het thema ‘Waar haal jij de kracht vandaan’ gaat de Gemeente Groei Groep het komende winterseizoen werken. Het gaat om Jozua, die bang was om Mozes op te volgen. Daarom liep hij al veel langer stage bij Mozes.
We komen op maandagavond (o.l.v. Jacob van Hulzen) en dinsdagmorgen (o.l.v. Geke Loosman) vanaf oktober eens in de 14 dagen bij elkaar, in huiselijke kring. We bidden, zingen, lezen uit de bijbel en luisteren naar elkaar. Er is ruimte voor een ontmoeting met elkaar.


Gebedskring


Eén keer in de 14 dagen vindt er een gebedskring plaats op de maandagmiddag bij Willy van de Brandhof (0527 – 271577)


Jeugdactiviteiten Rutten-Creil-Espel


Catechisatie voor de klassen 1, 2 en 3

1x in de twee weken op maandagavond vanaf oktober in de kerk van Creil van 19:15 tot 20:00 uur. Sietsche van Gosliga en Miranda Dijkveldstol verzorgen deze avonden.


Youth Alpha


Youth Alpha wordt polderbreed georganiseerd in Creil op 11 zondagen vanaf 21 oktober met uitzondering van zondag 2 december. Dan is het Alpha-weekend gepland. De leiding bestaat uit de volgende personen: Frank Loosman, Thys Harkema, Rens Harkema, Susanne Schra, Mirthe Bulthuis, Ramon Willemsteijn en Sylvia Paulusma.


Club


1x in de drie weken op de vrijdagavond in de kerk in Creil van 19:30 tot 21:30. Op een leuke ongedwongen manier proberen we jullie meer over het christelijk geloof te leren.
De avonden zijn:
in 2018 op 12 okt, 02 nov, 23 nov, 14 dec en
in 2019 op 11 jan, 01 feb, 01 mrt, 22 mrt en 12 apr
Wouter Faber, Rick van Brakel, Martine Schenk en Marijke Loosman geven deze avonden.


Een goed gesprek


Het jaarthema voor dit seizoen is een goed gesprek. Vorig jaar hebben we speeddaten georganiseerd. Van verschillende kanten hebben we daar positieve reacties op gehad. Dit seizoen zullen de ouderlingen opnieuw naar een methode zoeken om met elkaar een goed gesprek te voeren.


Musical ‘Spiegels’


Op 14 oktober om 19.00 in Creil wordt de musical Spiegels, geïnspireerd op de vele gelijkenissen uit de Bijbel, opgevoerd door het gospelkoor Onze Opdracht uit Dwingeloo en verzorgd door Dolf Vos. Wie denkt dat het alleen maar gaat over dingen van vroeger, vergist zich. Ook mensen van nu mogen in de spiegel kijken en ontdekken dat het in Gods Koninkrijk vaak heel anders gaat dan bij ons gebruikelijk is. Iedereen is welkom.


Dankdag en gemeenteavond


Op 7 november vieren we dankdag met een gezamenlijke maaltijd. Aanvang 18.30 uur. Deze avond wordt door de liturgiecommissie verzorgd.


Muzikale avond


Zaterdagavond 24 november kunt u om 19.30 uur in Creil weer komen luisteren naar muziek van orgel en andere instrumenten onder leiding van Peter Kooij.


Kerstnachtdienst


Dit jaar is de kerstnachtdienst op 24 december om 22.00 uur in Creil. Het gospelkoor Tehilla voert dan de musical ‘Vadertje Pavlov’ op.
De dienst wordt verzorgd door de liturgiecommissie.


Filmavond


Samen een film kijken en daarover met elkaar in discussie gaan. Ella Wijnia en Cornelleke Huisman zullen dit organiseren op zondagavond 20 januari. Nadere informatie volgt begin volgend jaar.


Rebible


Een groep uit Espel bestaande uit Henk van Dam, Ina Wildeboer, Annie Keizers en Ineke van de Heijkant is van plan om in het voorjaar van 2019 één of twee avonden te organiseren over Rebible. Joost en Inez van Oord hebben in samenspraak Bijbelverhalen opnieuw tot leven gebracht.


Morgengebed


12 gemeenteleden hebben de afgelopen zomer de workshop morgengebed gevolgd, gegeven door Erna Lensink. Het is de bedoeling om daar in 2019 een start mee te maken.
Bent u geïnteresseerd om mee te doen, geef het dan door aan de scriba (scriba.creil.espel@hotmail.nl).

Share
Share
Share