Jaarprogramma 2017-2018

Jaarprogramma
Creil-Espel
seizoen 2017-2018


Gespreksgroepen


Impulsavond voor Bijbellezen

We geloven dat de bijbel de bron is voor ons geloof. Maar we vinden het moeilijk om er tijd en ruimte en rust voor te vinden om hem ook daadwerkelijk te lezen. Ook voor mij (Wim Kok) is het een weg met vallen en opstaan. Op die weg vond ik een manier van Bijbellezen zoals dat de eeuwen door wordt toegepast in de kloosters. Dat wil ik graag met jullie delen.

Ik doe dat in de vorm van een workshop op één avond. Een week van te voren krijg je enkele stencils om door te lezen. Op de avond zelf geef ik een inleiding, hierover praten we door en zijn we enige tijd stil bij een Bijbelgedeelte. Vanwege het karakter van de workshop is het maximum aantal deelnemers acht personen. Er zijn twee avonden beschikbaar: dinsdag 7 en donderdag 9 november.

Informatie en opgave graag voor 31 oktober.

Jongvolwassenen kring

Ben jij tussen de 18 en 25 jaar dan is deze uitnodiging voor jou.

Het leven heeft hele mooie kanten. Maar soms gebeuren er dingen die je moeilijk vindt. Iemand die jij goed kent wordt ziek of overlijdt. Op school, met je studie of op je werk gaat het niet zoals je graag zou willen. Je voelt je minder dan anderen. Je denkt na over de zin van het leven. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Wat is de bedoeling van het leven? Soms voel je je eenzaam en niet begrepen. In die vragen kun je iets hebben aan het geloof. Hoe vinden anderen daarin hun weg? Daar willen we met elkaar over nadenken op de jongvolwassenen kring. We komen ongeveer om de andere week bij elkaar aan het begin van de zaterdagavond. Ben je benieuwd hoe dat is, kom dan naar de bijeenkomst op zaterdag 14 oktober van 19.00 – 20.15 uur in de Ontmoetingskerk te Creil. Dan kunnen we met elkaar van gedachten wisselen en kun je daarna bepalen of je mee gaat doen. Je kunt er ook met anderen over praten om samen te komen. Je mag mij (Wim) een berichtje sturen als je komt, dan weet ik op hoeveel mensen ik kan rekenen. Maar je mag ook spontaan komen.

Kring voor jonge vrouwen

Deze kring is bedoeld voor jonge vrouwen die wel wat met het geloof hebben maar het is nog heel zoekend. Het is dus een heel laagdrempelige kring. We zijn al een aantal keren bij elkaar geweest maar vanwege het open karakter kun je altijd aanschuiven. Omdat je van elkaar weet dat je nog zoekende bent geeft dat een gevoel van veiligheid. We hopen begin oktober weer te beginnen.

Informatie en/of opgave bij ds. Wim Kok tel. 0527-750248 mail: fam_kok@hotmail.com

Gemeente Groei Groep “De hoop die in ons leeft!”

Met dit thema gaat de Gemeente Groei Groep het komende winterseizoen werken. We lezen brieven van Petrus, waarin je veel van je eigen leven zult herkennen.  We komen eens in de 14 dagen bij elkaar, in huiselijke kring. We bidden, zingen, lezen uit de bijbel en luisteren naar elkaar.  Er is ruimte voor een ontmoeting met elkaar.

Groeien in je geloof. Wilt U /jij ook met ons mee doen? We starten:
op maandagavond 2 oktober:  opgeven bij:

Jacob van Hulzen: tel 0527-274788 of Hisca van Andel: tel 0527-271576

op dinsdagmorgen 3 oktober: opgeven bij:

Geke Loosman: tel 0527-274405 of Lina Zenhorst: tel 0527-274619

Uitnodiging jeugdactiviteiten Rutten-Creil-Espel


Catechisatie voor de klassen 1, 2 en 3

1x in de twee weken op maandagavond in de kerk van Creil van 19:15 tot 20:00 uur
De avonden zijn :
in 2017 op 30 okt, 13 nov, 27 nov, 11 dec  in Creil
in 2018 op 8 jan, 22 jan, 5 feb, 19 feb, 5 mrt, 19 mrt in Rutten

Bert Philipsen, Miranda Dijkveldstol en Nicole Bodewitz geven deze avonden.

Hoi leuke jongeren:

Loop je met vragen over het christelijk geloof? Of ben je nieuwsgierig naar wat het geloof inhoudt?
Ga met ons mee op zoektocht naar wat het christelijk geloof is en waarom het relevant is in jouw leven.
Wij zijn de Youth Alpha en wij zijn er voor jongeren vanaf 14 -18 jaar.
Begin volgend jaar komen we tien avonden bij elkaar.
We beginnen de avond met gezellig samen eten en kletsen.
Daarna hebben we een kort praatje over een onderwerp rondom het christelijk geloof en gaan we uiteen in kleine groepjes om hierover door te praten. Het is altijd ontzettend gezellig!! Dus wie weet zien we je daar! Groetjes, het Youth Alpha team.
Meer informatie: Femke Kers, ftkers@hotmail.com

Club

1x in de drie weken op de vrijdagavond in de kerk in Creil van 19:30 tot 21:30. Op een leuke ongedwongen manier proberen we jullie meer over het christelijk geloof te leren.
De avonden zijn:
in 2017 op 22 sept, 13 okt, 3 nov, 24 nov, 15 dec
in 2018 op 5 jan, 26 jan, 16 feb, 9 mrt, 23 mrt

Marijke Loosman, Wouter Faber, Rick van Brakel en Martine Schenk geven deze avonden.

Dankdag en gemeenteavond

Op 1 november vieren we dankdag met een gezamenlijke maaltijd. Aanvang 18.30 uur. Aansluitend is er een gemeenteavond.

Speeddaten tussen generaties

Kort met elkaar in gesprek om te ontdekken hoe die ander over God, de Bijbel en de kerk denkt. Oud en jong door elkaar. Het gaat niet om kennis maar om elkaar te leren kennen. Er ontstaat herkenning al is de levenservaring verschillend. Er groeit waardering over en weer voor gedachten, gevoelens, geloof en twijfel. We willen dit graag organiseren eind januari of begin februari.

Filmavond

Samen een film kijken en daarover met elkaar in discussie gaan. Dit willen we organiseren op zondagavond 18 februari. Nadere informatie volgt begin volgend jaar.

 

 

Groot huisbezoek

Naar aanleiding van het thema “Goede buren”  willen we vanuit de kerk enkele avonden organiseren niet alleen met geloofsgenoten maar vooral ook met de mensen uit ons dorp of onze wijk.

De bedoeling is om met elkaar in gesprek te komen over zaken die op dat moment belangrijk zijn in ons leven, in ons dorp en de waarden die voor ons van belang zijn in het leven. Een open gesprek over de ‘dingen die ertoe doen’ met als doel elkaar (nog) beter te leren kennen.

Planning huisbezoeken 2 in Creil en 2 in Espel. Vindt u het iets voor uw buurt informeer dan de ouderlingen.

Kerkenpad

Evenals twee jaar geleden is er vanuit de PG Emmeloord een voorstel gekomen om gelijktijdig met de tulpenroute weer een Kerkenpad te organiseren. Voorstel is het uitbeelden van een bijbels verhaal door gemeenteleden (jong en oud) en dit op foto vast te leggen op een eigentijdse, aansprekende en creatieve wijze.

De foto wordt getoond in de kerk tijdens de route op zaterdag 21 april en zondag 22 april 2018.

Een nieuw Kerkenpad kan perfect aansluiten bij het nieuwe landelijke jaarthema van de PKN: Kerkproeverij – bedoeld om open huis-activiteiten te organiseren voor mensen ‘van buiten’. Voor ons als gemeente is het een mooi stuk samenwerking en versteviging van de onderlinge band in de Noordoostpolder.

Iedereen kan meedoen
Ons idee is om twee groepen samen te stellen, één in Creil en één in Espel. Op die manier kunnen we in beide kerken een eigen verhaal laten zien. We proberen dit vanaf januari in een aantal bijeenkomsten te realiseren. Heb je zin om mee te doen? Laat het ons weten. We hebben fotografen nodig, creatieve ideeën, maar ook gewoon mensen die wel op de foto willen. Mensen uit je dorp of straat die geen lid zijn van de kerk, maar wel mee willen doen, zijn welkom.

Het project staat nog geheel open.  Ook het Bijbelverhaal dat we zouden kunnen uitbeelden is nog niet gekozen. Ook hierin kun je dus mee denken en met ideeën komen.

Je kunt je opgeven bij:

Vrijwilligers Gezocht

Afgelopen jaren zijn de zomerdiensten verzorgd door de kerkenraadsleden. Omdat ook ambtsdragers in die tijd met vakantie gaan, zou het fijn zijn als ook anderen bereid zijn om daaraan hun medewerking willen verlenen. Voelt u hier iets voor, geef het dan door aan de scriba (scriba.creil.espel@hotmail.nl).
Een andere optie is wellicht dat we de zomerdiensten beurtelings in Creil en Espel houden.

Share
Share
Share