Het fiscaal nr. van de Protestantse Gemeente Creil-Espel  is 0087.98.692

Goede doelen met een ANBI-status hebben van de belastingdienst een beschikking ontvangen met daarin een uniek nummer: het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, kortweg RSIN.

Goede doelen hebben dit nummer onder andere nodig bij het invullen van diverse gegevens voor de belastingdienst. Het is ook nodig bij onderhandse akten voor een periodieke schenking, bijvoorbeeld van gemeenteleden in het kader van de actie Kerkbalans.

Gemeenten en diaconieën van de Protestantse Kerk vallen onder de groepsbeschikking ANBI van deze kerk. Zij hebben daarom veelal nog geen eigen RSIN-nummer.

Daarom kunnen gemeenten en diaconieën – tot nader order – op de onderhandse overeenkomst voor een periodieke schenking het RSIN-nummer van de landelijke de Protestantse Kerk in Nederland invullen. Dit RSIN-nummer is 813 612 809.

Overigens is het RSIN iets anders dan het landelijke KvK-nummer (ook wel inschrijvingsnummer).  Dit is 3025 8482.

Het volledige ANBI document is te vinden in het hoofdmenu als ‘ANBI’

Wat moet er online te zien zijn? Uitgevoerd
1. Naam van de gemeente, classis of ander kerkelijk rechtspersoon (NB: de kerkordelijk juiste naam!).
2. Het RSIN- of fiscaal nummer (hierboven genoemd).
3. Contactgegevens (post- of bezoekadres, telefoonnummer of e-mailadres).
4. Bestuurssamenstelling (géén namen en/of adressen bestuursleden).
5. Het eigen beleidsplan (hoofdlijnen in begrijpelijk Nederlands) met verwijzing (link) naar beleidsplan landelijke kerk.
6. Het beloningsbeleid (verwezen kan worden naar de richtlijnen van deputaten financiële zaken (voor predikanten) en naar de regeling arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk (voor kosters en kerkelijk werkers) en de vindplaats daarvan – indien van toepassing).
7. De doelstelling van de instelling (duidelijke samenvatting).
8. Een (jaarlijks) verslag van de uitgeoefende activiteiten (hoofdlijnen in begrijpelijk Nederlands).
9. Een financiële verantwoording: samenvatting van de staat van baten en lasten met toelichting over het afgesloten boekjaar: per 1-1-2019 betreft dit de cijfers over het boekjaar 2017.
10. Een beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting daarop (begroting).
Share