Dagelijks Bestuur

Voorzitter T. Bij de Vaate Klutenpad 10 8312 PJ Creil 274298
Scriba E. Wijnia Espelerringweg 15 8309 RE T’beek 271345
Fin. Administr. R.W. Hogenkamp Creilerpad 8 8312 PR Creil 251570
Kerkelijk werker H. Kramer-De Jong Wooldhof 7 8302 KC E’oord 613766
Bij dringende aangelegenheden kunt u ook contact opnemen met uw wijkouderling, de voorzitter of de scriba).

Ouderlingen

Creil: Jolande Drewel 274280
Frouk Ballast 274260
Espel Sietsche van Gosliga 271199
Eit Vonk 0652860759
Jeugdouderling Cornelleke Huisman 0610726151

Hulpteam Diaconie Creil – Espel

Creil Dhr. F. Weening 292437
Espel M. van Keulen 271584

Kerkelijk bureau Protestantse gemeente Creil – Espel

Leden Adm. J. Vermaas Creil 240022
Afkondigingen (inleveren tot uiterlijk zaterdagmorgen 12.00 uur)
Creil A. de Jong 274210
Espel E. Verwijs 271575

Bespreking kerkzaal of andere zalen

Ontmoetingskerk J. Oyevaar Creil 274725
Una Sancta Fam. Wildeboer Espel 271779
MFC ’t Mozaïek T. Schat Espel 271298
De kerkdiensten op CD en USB (Deze worden 2 maanden bewaard)
Creil De USB ligt   in de kerk (voor info: de dienstdoende koster)
Espel De diensten staan digitaal op http://pgcreil-espel.nl/archief/kerk-diensten-archief/.
Een exemplaar op CD kunt u aanvragen via media@pgcreil-espel.nl.

Bankrekeningnummers

Protestantse gemeente Creil – Espel NL78RABO03465.73637
Diaconie Creil – Espel NL60RABO03465.26043
Zendingscommissie Creil – Espel NL70RABO03465.26639
Oost-Europacommissie NL40RABO01142.41570
Redactie contactblad ‘Samen’ NL54RABO01142.63434

Collectemunten

De munten kunt u ophalen op maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur of na telefonische afspraak bij:
J. van Keulen De Wieken 16 Espel 271584
J. Faber-Loosman Lothariusstraat 44 Creil 860744
Wilt u munten bestellen dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer
NL76RABO0346572703 t.n.v. Protestantse Gemeente Creil-Espel Munt.
De munten zijn alleen te koop in bedragen van € 50,00
50 munten (geel): € 50,00
25 munten (groen): € 50,00

Redactie ‘Samen’

Anne van Hulzen Creil

Digitale nieuwsbrief “ S@men verbonden “

verschijnt elke zaterdag (gratis) op uw email-adres. meldt u aan via: samenverbonden@pgcreil-espel.nl

Website Protestantse Gemeente Creil-Espel

Riekelt Keuter Noorderrand 3 8311 AW Espel 852754

Beamer Team Creil-Espel

Aart v.d. Brandhof beamerteam.creil.espel@hotmail.com
Carla van der Vlies
Eric Huisman
Henny Derks
Riekelt Keuter
Sanne Drewel
Yesse Weening
Share