Contact

 

Dagelijks Bestuur

Voorzitter(s) F.J. Drewel     Creil 274280
  W. Faber     Creil 06-30051524
Scriba C. van der Vlies Espelerweg 43-1 8311 PN Espel 610388
Fin. Administr. R.W. Hogenkamp Creilerpad 8 8312 PR Creil 251570
Kerkelijk werker          
Bij dringende aangelegenheden kunt u ook contact opnemen met uw wijkouderling, de voorzitter of de scriba).
 

Ouderlingen

Creil: Jeannet Hogenkamp     251570
  Frouk Ballast     274260
 
Espel Willy van den Brandhof     271577
  Eit Vonk       06-52860759
 
Jeugdouderling Janine van den Brandhof     852515
 
 

Hulpteam Diaconie Creil – Espel

Creil Dhr. B. Atsma       274656
Espel Mevr. M. van Keulen       271584
 

Kerkelijk bureau Protestantse gemeente Creil – Espel

Leden Adm. J. Vermaas     Creil 240022
 
Afkondigingen (inleveren tot uiterlijk zaterdagmorgen 12.00 uur)
  A. de Jong       274210
           
 

Bespreking kerkzaal of andere zalen

Ontmoetingskerk  J. Oijevaar     Creil 274725
Una Sancta W. de Wolf     Espel 06-21224423
MFC ’t Mozaïek T. Schat     Espel 271298
 
De kerkdiensten op CD en USB (Deze worden 2 maanden bewaard)
Creil De USB ligt   in de kerk (voor info: de dienstdoende koster)
Espel De diensten staan digitaal op http://pgcreil-espel.nl/archief/kerk-diensten-archief/.
  Een exemplaar op CD kunt u aanvragen via media@pgcreil-espel.nl.
 

Bankrekeningnummers

Protestantse gemeente Creil – Espel NL78RABO03465.73637
Diaconie Creil – Espel NL60RABO03465.26043
Zendingscommissie Creil – Espel NL70RABO03465.26639
Oost-Europacommissie NL40RABO01142.41570
   
 

Collectemunten

De munten kunt u ophalen op maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur of na telefonische afspraak bij:
  J. van Keulen De Wieken 16 Espel 271584
  J. Faber-Loosman Lothariusstraat 44 Creil 860744
 
Wilt u munten bestellen dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer
NL76RABO0346572703 t.n.v. Protestantse Gemeente Creil-Espel Munt.
De munten zijn alleen te koop in bedragen van € 50,00
50 munten (geel): € 50,00      
25 munten (groen): € 50,00      
 

Redactie ‘Samen’

  Anne van Hulzen   Creil  
 

Digitale nieuwsbrief “ S@men verbonden “

verschijnt elke zaterdag (gratis) op uw email-adres. meldt u aan via: samenverbonden@pgcreil-espel.nl
 

Website Protestantse Gemeente Creil-Espel

  Riekelt Keuter Noorderrand 3 8311 AW Espel 852754
 

Beamer Team Creil-Espel

  Aart v.d. Brandhof beamerteam.creil.espel@hotmail.com
  Carla van der Vlies      
  Eric Huisman      
  Henny Derks      
  Riekelt Keuter      
  Sanne Drewel      
  Yesse Weening      
 

Share
Share
Share