Contact

 

Dagelijks Bestuur

Voorzitter(s) F.J. Drewel     Creil 274280
  W. Faber     Creil 06-30051524
Scriba C. van der Vlies Espelerweg 43-1 8311 PN Espel 610388
Fin. Admin. R.W. Hogenkamp Creilerpad 8 8312 PR Creil 251570
Kerkelijk werker Mevr. M. ter Beek-Hop     Varik  
Bij dringende aangelegenheden kunt u ook contact opnemen met uw wijkouderling, de voorzitter of de scriba.
 

Ouderlingen

Creil: Jeannet Hogenkamp     251570
  Frouk Ballast     274260
 
Espel Willy van den Brandhof     271577
  Eit Vonk       06-52860759
 
Jeugdouderling Janine van den Brandhof     852515
 
 

Hulpteam Diaconie Creil – Espel

Creil Dhr. B. Atsma       274656
Espel Mevr. M. van Keulen       271584
 

Kerkelijk bureau Protestantse gemeente Creil – Espel

Ledenadministratie Dhr. J. Strijker     Urk 06-12815755
 
Afkondigingen (inleveren tot uiterlijk zaterdagmorgen 12.00 uur)
   A. de Jong       274210
           
 

Bespreking kerkzaal of andere zalen

Ontmoetingskerk  J. Oijevaar     Creil 274725
Una Sancta W. de Wolf     Espel 06-21224423
MFC ’t Mozaïek T. Schat     Espel 271298
 
De kerkdiensten op CD en USB (Deze worden 2 maanden bewaard).

Kerkdiensten vanaf 2021 zijn terug te zien op www.kerkdienstgemist.nl

Creil De USB ligt   in de kerk (voor info: de dienstdoende koster)
Espel De diensten staan digitaal op http://pgcreil-espel.nl/archief/kerk-diensten-archief/.
  Een exemplaar op CD kunt u aanvragen via media@pgcreil-espel.nl.
 

Bankrekeningnummers

Protestantse gemeente Creil – Espel NL78 RABO 0346 5736 37
Diaconie Creil – Espel NL60 RABO 0346 5260 43
Zendingscommissie Creil – Espel NL70 RABO 0346 5266 39
SKG-rekening NL16 RABO 0373 7434 83
   
 

Collectemunten

De munten kunt u ophalen op maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur of na telefonische afspraak bij:
  J. van Keulen De Wieken 16 Espel 271584
  J. Faber-Loosman Lothariusstraat 44 Creil 860744
 
Wilt u munten bestellen dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer
NL76 RABO 0346 5727 03 t.n.v. Protestantse Gemeente Creil-Espel Munt.
De munten zijn alleen te koop in bedragen van € 50,00
50 munten (geel): € 50,00      
25 munten (groen): € 50,00      
 

Redactie ‘Samen’

  Anne van Hulzen   Creil  
 

Digitale nieuwsbrief “ S@men verbonden “

verschijnt elke zaterdag (gratis) op uw e-mailadres. meldt u aan via: samenverbonden@pgcreil-espel.nl
 

Website Protestantse Gemeente Creil-Espel

  Riekelt Keuter Noorderrand 3 8311 AW Espel 852754
 

Beamer Team Creil-Espel

  Aart v.d. Brandhof beamerteam.creil.espel@hotmail.com
  Carla van der Vlies      
  Eric Huisman      
  Henny Derks      
  Riekelt Keuter      
  Sanne Drewel      
  Yesse Weening      
 

Share
Share
Share