Corona en kerkvieringen

Corona en kerkvieringen

Door de Protestantse Kerk Nederland is een protocol opgesteld, “religieuze bijeenkomsten in coronatijd”.  Vanaf 1 juni mogen er weer religieuze bijeenkomsten plaatsvinden met maximaal 30 personen. Dit wordt de oefenperiode genoemd.

Vanaf 1 juli mogen er 100 mensen aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten. Dit lijkt een versoepeling. Alleen zijn er verschillende basisregels waar we ons aan moeten houden. Een aantal regels zijn nog wel te organiseren in Creil en in Espel, zoals 1,5 m afstand houden, vaste looproutes aangeven, zorgen voor desinfecterende middelen bij ingang en toiletten en extra aandacht voor schoonmaak.

Maar de punten geen gemeentezang, geen ontmoeting en koffiedrinken na de dienst, mensen met klachten moeten thuisblijven én extra voorzichtigheid is geboden bij kwetsbare mensen en mensen boven de 70, zijn voor ons als kerkenraad doorslaggevend geweest om te besluiten dat wij, zoals het nu lijkt, tot september online diensten blijven houden.

Wij voelen ons verantwoordelijk voor u en voor elkaar en willen als plaatselijke kerk niet de verspreider van het virus zijn. Mocht onze landelijke overheid in de komende tijd de maatregelen versoepelen t.a.v. religieuze bijeenkomsten dan zullen wij ons natuurlijk beraden en wanneer mogelijk weer kerkdiensten gaan houden in Creil en Espel.

Share
Share
Share