Op woensdag 11 maart zal aansluitend aan de viering van Biddag een gemeentevond gehouden worden. In het MFC in Espel.

Behalve de financiële verslagen komt o.a. ook het beroepingstraject voor een nieuwe predikant aan de orde.

De agenda staat in kerkblad Samen. De (verkorte) financiële stukken zijn toegestuurd aan de lezers van de digitale nieuwsbrief Samenverbonden.

Geeft u de voorkeur aan de papieren versie? Die ligt komende zondag 8 maart achter in d e kerk in Creil en is beschikbaar op de gemeenteavond.

U/jij bent van harte welkom.

Share