Het Interkerkelijk Beraad Creil organiseert een oecumenische dienst op 26 januari 2020 om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk. Het thema is: ‘Wie gaat er met mij mee?’

Koor Once More, onder leiding van Ronny Weijs en met Martine van Atten op piano, luistert de dienst op met een aantal mooie bijpassende liederen. En er is samenzang.

De collecte voor het Lilianefonds is voor Alazar uit Ethiopië. Hij is 10 jaar. Er wordt geld gevraagd voor  onderwijs, therapie en begeleiding. We hopen met elkaar hieraan te kunnen voldoen.

Het IKB laat weten fijne bedankbrieven te krijgen van het Lilianefonds, waarvoor ze IEDEREEN  veel dank verschuldigd is.

Share