Het bloemstuk van Pinksteren stelt een grote schaal vol vuur voor. Er zijn daarom verschillende soorten gele, oranje en rode bloemen gebruikt. Tijdens de uitstorting van de heilige Geest begonnen de mensen in verschillende talen te spreken , vandaar de verschillende bloemen die gebruikt zijn. De grassen duiden de wind aan en de bladeren van de gele iris lijken op de vlammentongen. Vuur en wind beide tekenen van de uitstorting van de heilige Geest.

Op de schaal liggen in 4 richtingen takken van vruchtbomen. Het zijn de 4 windrichtingen. Want in Handelingen 1:8 staat: “Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.”

Share