FamilieKeuterBanner2016

As. zondag (10:00 uur) is het weer zover: Hessel Keuter komt de dienst in Espel verzorgen en geeft daarbij een presentatie over hun werk in Hongarije. Meer informatie daarover kunt u hier vinden: http://www.familiekeuter.nl/.
Jacob Bakker zal het orgel en de piano bespelen.

 

De liturgie:

 • Welkom, mededelingen (ouderling van dienst)
 • Intochtslied: Lvk 328 : 1,2,3 (staande) Here Jezus, om Uw woord zijn wij hier bijeengekomen
 • Stil gebed, votum, zegengroet (staande)
 • Zingen: Psalm 92 vers 1,3,7
 • Gods wil voor ons leven: Galaten 5 vers 1 & 13-16
 • Zingen: Opw. 125, Heer ik kom tot U, hoor naar mijn gebed
 • Gebed
 • Lezen uit de Bijbel: Mattheüs 18 vers 21-35
 • Verkondiging en presentatie van zendingswerk onder Roma in Hongarije
 • Zingen: Opw. 493, Jezus, wat een heerlijke naam
 • Dankgebed
 • Collecte
 • Zingen: LvK 255 vers 1-4 (staande) Ere zij aan God de Vader
 • Zegen (staande)
Share